Hoeveel cliënten hebben last van hun buik, zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, obstipatie of diarree?

Er kunnen zo veel verschillende oorzaken hier aan ten grondslag liggen, dat je vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom gaan we in deze nascholing darmklachten vanuit verschillende invalshoeken bekijken.

Een daarvan is de interactie die het microbioom heeft met het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Een slechte staat van het microbioom kan leiden tot allerlei neurologische klachten (leaky gut = leaky brain), huidklachten of tot (auto-)immuniteitsproblemen, zoals bijvoorbeeld ziekte van Crohn of Colitis. Daarnaast komt veelvuldig het Prikkelbare Darmsyndroom voor.

Veel voedingsmiddelen bevatten tegenwoordig nogal wat stoffen die allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken. Waar moet je zo al op letten?

En we kijken naar de link tussen darmen en emoties, getuige de vele spreekwoorden moet er een relatie zitten. Darmklachten metafysisch bekijken kan veel inzichten geven en je therapiesucces verhogen.

Een brede kijk én een praktische aanpak van darmklachten dus!

Spreekwoorden zeggen veel over de buikgesteldhei, zoals de schijt ergens van hebben of de buik ergens vol van hebben.

Leuke samenwerking!

Paul Lemmens en Nadja van de Kleut hebben samen met veel plezier deze nieuwe nascholing gemaakt.

Paul geeft deze dag live op de leslocatie in Urmond.

Nadja docent dit thema in 2 ochtenden via Online Zoom.

Kijk hier voor de data.